صح بدنهم

صح بدنهم
أللي طول الليل ما غمض جفنهم
واللي شمس نهارنا من عتمة سجنهم
واللي حريتنا من عض السلاسل في لحمهم

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: